Projektering

PD Elevator har oparbejdet omfattende erfaring med projektering af elevatorprojekter. 
Vores erfaringer viser, at rettidig omhu via tidlig dialog mellem alle involverede parter sikrer en smidig proces. 

Læs mere nedenfor om hvad vi kan tilbyde i forbindelse med projektering.

Idegenerering 

Udbudsmaterialet er projektets fundament. PD Elevator sætter en ære i at rådgive og vejlede i forbindelse med det indledende projekteringsarbejde. Vi er bevidste om, at idéudveksling og sparring på tværs af faggrænser er en nødvendighed for et vellykket projekt.

Prissætning

Et veldefineret projekt, hvor overvejelser omkring fysiske rammer og designmæssige ønsker er overvejet, giver den mest korrekte prissætning. Prissætning sker med udgangspunkt i kundens ønsker og krav.

Konstruktion 

Med udgangspunkt i projektets udbudsmateriale bliver elevatorarbejdet konstrueret og designet. Arkitekten og bygherres visioner og drømme omsættes til konkret tegningsmateriale.

Realisering

Realisering planlægges når kontraktmaterialet er underskrevet og tegningsmaterialet er godkendt. Produktionen sættes i værk på baggrund af tegningsmaterialet og planlægges i samarbejde mellem byggeledelse og PD Elevator.

Erfaring

PD Elevator besidder mere end 40 års erfaring og ekspertise. Det primære marked gennem de seneste 40 år har været det danske, men elevatorer er ligeledes leveret og monteret i Norge, Tyskland og England. Projekternes størrelse og omfang spænder vidt – lige fra supersygehuse med mere end 70 sengeelevatorer til beboelsesejendomme med én enkelt personelevator. Samtidig spænder projekternes designmæssige udfordringer vidt. Der er leveret panoramaelevatorer med store glaspartier, godselevatorer i særprægede størrelser og almindelige personelevatorer til f.eks. handicapbrug.

Det har givet PD Elevator erfaring og robusthed med kendskab til typiske faldgruber i komplicerede byggeprojekter samt et stort repertoire af tekniske løsninger, der med fordel kan drages fordel af ved fremtidige byggeprojekter. 

PD Elevator sætter en ære i at rådgive, vejlede og udfordre både ingeniører, arkitekter og bygherrer hvad tekniske løsninger, lovkrav og designmæssige muligheder angår.

PD Elevator tilbyder

  • Professionel sparring i projekteringsfasen
  • Bredt kendskab til forskellige typer af byggeprojekter
  • Mere end 40 års knowhow
  • Bred indsigt i gældende standarder, direktiver og bekendtgørelser
  • Forslag til primært indhold af udbudsmateriale
  • Frit tilgængeligt tegningsmateriale
Er du interesseret i at vide mere om vores elevatortyper, drivmekanismer eller se vores tegningsmateriale? 
Klik på linket nedenfor for at gå til siden 'Dokumenter' hvor relevant materiale er samlet.
Se mere