Modernisering & ombygning

PD Elevator griber et moderniseringsprojekt an med udgangspunkt i følgende proces:

Forventningsafstemning

Hvorfor ønskes elevatoren moderniseret? Er der et højt antal driftforstyrelser, er der ønske om et nyt og moderne visuelt udtryk eller lever komforten ikke op til forventningerne?

Tilbudsgivning

Tilbud på det konkrete arbejde fremsendes efter inspektion af de faktiske forhold. Dialog mellem PD Elevator og kunden sikrer, at den helt rigtige løsning vælges med øje for både teknik og design.

Installation

Vores rutinerede medarbejdere og professionelt styrede arbejdsproces minimerer forstyrrelser for bruger og ejer.

Hvorfor modernisere?

Mange ældre elevatorer lever ikke op til nutidens forventninger til design, driftsikkerhed, energieffektivitet og komfort. En modernisering kan derfor være en fordelagtig investering. Vedligeholdelses- og energiudgifterne reduceres, sikkerheden stiger og elevatorens finish og fremtoning får et moderne løft.

En elevator vil på et givent tidspunkt, og som enhver anden maskine, nå enden af sin livscyklus. Selv regelmæssig vedligeholdelse, påpasselighed og reparationer kan ikke forhindre slitage. Derfor kan det være nødvendigt, efter årtiers uafbrudt drift og tusinder kilometers kørsel, at foretage en gennemgribende modernisering. 

Tilbud på modernisering

PD Elevator har oparbejdet stor ekspertise i renovering, modernisering og ombygning af eksisterende elevatoranlæg såvel tovbårne som hydrauliske. 
Der udarbejdes uden beregning forslag til udskiftning af drivmaskiner, hydrauliske komponenter, kabiner, døre og -dørkarme, elektriske styresystemer og elinstallationer i såvel skakt som maskinrum.

Bemærk at PD Elevator besidder:

  • Eget tavleværksted til fremstilling af elevatorstyretavler også specialdesignede og med software udviklet af egne programmører. Elevatorstyretavlerne er naturligvis gennemgået og valideret af et bemyndiget og certificeret organ.
  • Stor erfaring i renovering af hydrauliske løftecylindre og eget udstyr til maskinslibning af stempelstænger i længder op til 7,5 m

Er du interesseret i at se et par moderniseringseksempler? Klik på nedenstående link eller gå til Referencer.
Cabinn, Vejle